PROGRAMMA

EXPOSITIE   30.07 t/m 30.08
OUT OF THE BOX NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS

Mobirise

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is de enige landelijke vereniging van professionele, driedimensionaal werkende beeldend kunstenaars met ongeveer 130 leden. Opgericht als een belangenvereniging voor beeldhouwers, streeft de vereniging ernaar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen haar beroepsmatige beoefenaren te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de ruimtelijke kunsten, en die van de Kringleden in het bijzonder. Het organiseren van tentoonstellingen en symposia is een belangrijk aspect van het beleid, evenals de belangenbehartiging van de leden. In het verlengde daarvan biedt de NKvB de leden juridisch advies en hanteren we een keurmerk voor expositie gelegenheden, worden er kortingen bedongen bij leveranciers en verkooptentoonstellingen georganiseerd.

In 1918 is de Nederlandse Kring van Beeldhouwers opgericht als eerste en enige landelijke beroepsvereniging van beeldhouwers. Beeldhouwers als Mendes da Costa, Mari Andriessen, Hildo Krop, Raedecker en Wenckebach waren leden van het eerste uur. Zij voelden een grote behoefte om de krachten van beeldhouwers te bundelen en zelf zaken te organiseren, die andere culturele instellingen lieten liggen. Zij zagen in dat de beroepspraktijk van ruimtelijk werkende professionals zich duidelijk onderscheidt en in alle opzichten ontzettend veeleisender is, dan die van andere professionele beeldend kunstenaars. De Kring voorzag in expositiemogelijkheden, tentoonstellingen voor leden, onderlinge ontmoetingen en collegialiteit, in symposia en (inter)nationale plaatsen, waar leden en niet-leden hun werk konden tonen; en dat doet de NKvB nog steeds met grote toewijding. De Kring biedt zich ook aan als professionele adviesorganisatie voor overheids- en semi-overheidsinstellingen bij het analyseren, prepareren en begeleiden van opdrachten, tentoonstellingen en de plaatsing van beelden in de openbare ruimte.

nkvb.nl

EXPOSITIE   31.07 t/m 15.08
UTOPIA
 BEYOND PHOTOGRAPHY in samenwerking met PRIDE AMSTERDAM

Mobirise

UTOPIA is een verkenning van een idyllische visie op het queer leven in Amsterdam. UTOPIA omarmt gemeenschap, geschiedenis en de diepe en rijke waarde van het queer-zijn en nodigt een scala aan Amsterdamse creatievelingen, uit verschillende disciplines, uit om een beeld te schetsen van een utopische toekomst voor de LGBTQIA+ gemeenschap.

De expositie onderzoekt hoe mensen met verschillende queer-achtergronden kijken naar, en hopen op, een betere toekomst van het queer-leven. UTOPIA moedigt kunstenaars aan om na te denken over de symbiotische manieren waarop kunst uit verschillende disciplines (zoals fotografie, codering, audiovisuele installatie et al.) samen kunnen komen om het thema van een queer utopie te laten zien.

De exposerende queer kunstenaars zijn: The Supernature, Arthur Candio, Martine Kamara, Stella Marbles & Aoibhin Killeen, Queer Skate Club Amsterdam en ChelseaBoy (Drags of Anarchy). 
_

UTOPIA is an exploration into an idyllic vision of queer life in Amsterdam. Embracing community, history, and the deep and rich value of queer being, Beyond Photography invites a range of Amsterdam creatives across a range of disciplines to portray a view of a utopian future for the LGBTQIA+ community.

The exhibition aims to explore how people from differing queer backgrounds view and hope for a better future of queer life. UTOPIA encourages artists to think about the symbiotic ways in which art from a range of disciplines and image based media (such as photography, film, AI coding, 3D rendering, and audiovisual installation) can come together to showcase the curated theme of a queer utopia. The brief encourages openness and exploration: no topic or form of creation is off limits.

We are thrilled to announce our amazing intersectional and multidisciplinary line up of artists, who are all pillars in the Amsterdam LGBTQIA+ community. We proudly welcome to UTOPIA: Supernature, ChelseaBoy (Drags of Anarchy), Marcela Ferri, Martine Kamara, Queer Skateclub Amsterdam, Aoibhin Killeen & Stella Marbles and Arthur Candio.


EXPOSITIE   03.09 t/m 09.09 
BEHIND THE WALLS PASCIE

Mobirise

BEHIND THE WALLS is een project van Pascie. Deze kunstenaar is gestart hier in de NDSM-werf en nu werkende vanuit Antwerpen. Het project gaat over (historische) sociale structuren geprojecteerd door muurritmes. Grote abstracte schilderijen die in de issues en dimensies van "the human project" duiken en zijn visie daarop weergeven. Het is tevens zijn eerste solo tentoonstelling. 

PERMANENTE EXPOSITIES

THE OPPOSITE ENDS OF A CONTINUUM VINCENT BOSCHMA

Mobirise

In De Rerum Natura omschrijft Lucretius het begrip clinamen principiorum, ofwel de oorspronkelijke afbuiging als volgt: ‘De atomen vallen in een kaarsrechte baan door de leegte, onder invloed van hun eigen gewicht. Maar op onbepaalde momenten en onbepaalde plaatsen, vertonen ze een minieme quasi-afwijking, die juist voldoende is om van een wijziging van het evenwicht te spreken’.

In deze klassieke atoomtheorie kan de vorming van lichamen uit de oer-atomen alleen plaatsvinden door een onvoorziene en onvoorspelbare verstoring van de regelmaat. Wie de gedragingen van de lichamen en hun bewegingen onderzoekt stuit dus uiteindelijk op uiterst kleine, maar beslissende zwenkingen, die het machtige raderwerk van natuurwetten dat de materie bestiert zijn vorm geven.

THE OPPOSITE ENDS OF A CONTINUUM werkt vanuit een vergelijkbaar principe; in een verlicht landschap waarbinnen kringvormige bewegingen centraal staan, is een dualistisch, polariserend samenspel gaande tussen magneten en ijzerpoeder. Buiten de regelmatige beweging werken twee onafhankelijke veranderlijke krachten, waarbinnen een ordelijk verloop kleine chaotische wendingen vrij spel hebben.

CADAVRE EXQUIS

Mobirise

CADAVRE EXQUIS is een doorlopend kunstwerk van Rienke Enghardt. CADAVRE EXQUIS is gebaseerd op een kinderspel dat al eeuwenlang overal ter wereld gespeeld wordt. In het begin van de vorige eeuw zagen de Surrealisten het spel als kunstuiting en gaven het haar illustere naam. De CADAVRE EXQUIS-tekeningen die hier spelenderwijs uit zijn voortgekomen, geven een beeld van de tijdgeest van de turbulente jaren tussen de twee wereldoorlogen.
Bij NDSM FUSE staat permanent een CADAVRE EXQUIS-tafel met papier en potloden. De tekeningen op de muur ernaast - meer dan duizend van kunstenaars en bezoekers – geven een glimp van de huidige tijdgeest.

Adres

NDSM-plein 29
1033 WC Amsterdam

Contact

E info@ndsm-fuse.eu
T +31 (0)6 21 50 61 13

The page was designed with Mobirise